Gällande plan

Diarienr
2013-20839

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2016-09-27

Fastighetsbeteckning

ENSKEDE GÅRD 1:1
ÅRSTA 1:1
GISSLAREN 1
Visa fler

Adress för fastigheter

ÅLANDSVÄGEN 10
SANDFJÄRDSGATAN 111B
ENSKEDEVÄGEN 101
ENSKEDEVÄGEN 113
ENSKEDEVÄGEN 115
BOLMENSVÄGEN 34
BÄGERSTA BYVÄG 20
HEMSKOGSVÄGEN 198
HEMSKOGSVÄGEN 199
JOHANNESHOVSVÄGEN 3
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar