Gällande plan

Diarienr
2013-08755

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-01-11

Fastighetsbeteckning

TIMOTEJEN 20
ÄNGSKAMPEN 1
MAJBLOMSTRET 1
MAJBLOMSTRET 4
MAJBLOMSTRET 3
MAJBLOMSTRET 2
MAJBLOMSTRET 7
ÄNGSKAMPEN 4
MAJBLOMSTRET 5
Visa fler

Adress för fastigheter

TELLUSBORGSVÄGEN 69
RADIUSBACKEN 5
RADIUSBACKEN 11
TELLUSBORGSVÄGEN 67A
TELLUSBORGSVÄGEN 67
TELLUSBORGSVÄGEN 71
RADIUSBACKEN 7
RADIUSBACKEN 3
RADIUSBACKEN 9
TELLUSBORGSVÄGEN 67B
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar