Gällande plan

Diarienr
2011-22001

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-07-04

Fastighetsbeteckning

MARIEHÄLL 1:10
MARIEHÄLL 1:62
MINNET 16
Visa fler

Adress för fastigheter

SÄTERIVÄGEN 12
ASKÄNGSBACKEN 7
DARTANJANGS GATA 21X
TAPPVÄGEN 6
ADOLFSBERGSVÄGEN 15A
KARLSBODAVÄGEN 33
DARTANJANGS GATA 3
BÄLLSTAVÄGEN 70X
BÄLLSTAÅGATAN 24
DARTANJANGS GATA 1
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar