Gällande plan

Diarienr
2010-16220

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-05-02

Fastighetsbeteckning

AKALLA 4:1

Adress för fastigheter

SIBELIUSGÅNGEN 18A
TENSTAPLAN 1A
DANMARKSGATAN 35
AKALLA BY 15
AKALLA BY 16
AKALLA BY 2
AKALLA BY 3
AKALLA BY 6
AKALLA BY 7
AKALLA BY 8
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar