Gällande plan

Diarienr
2010-00977

Detaljplaneområde

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

TOBAKSMONOPOLET 3
SÖDERMALM 2:1
Visa fler

Adress för fastigheter

MARIA BANGATA 6
MARIA SKOLGATA 83B
HORNSGATAN 132A
RINGVÄGEN 15
RINGVÄGEN 8A
RINGVÄGEN 8B
RINGVÄGEN 8C
RINGVÄGEN 16A
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar