Gällande plan

Diarienr
2010-00977

Detaljplaneområde

Laga kraft:

Fastighetsbeteckning

SÖDERMALM 2:1
TOBAKSMONOPOLET 12
TOBAKSMONOPOLET 13
TOBAKSMONOPOLET 14
Visa fler

Adress för fastigheter

HORNSGATAN 132A
RINGVÄGEN 15
RINGVÄGEN 8C
RINGVÄGEN 8B
RINGVÄGEN 8A
RINGVÄGEN 16A
MARIA SKOLGATA 93
MARIA BANGATA 10
MARIA SKOLGATA 95
MARIA SKOLGATA 87
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar