Gällande plan

Diarienr
2009-19951

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2016-09-27

Fastighetsbeteckning

ULVSUNDA 1:1
ORDLISTAN 1
ORDLISTAN 2
SKRANKET 1
Visa fler

Adress för fastigheter

ABRAHAMSBERGSVÄGEN 85
GUSTAV III:S VÄG 15
ÅKERHIELMSGATAN 16
ABRAHAMSBERGSVÄGEN 5
ATTUNDAVÄGEN 35
ATTUNDAVÄGEN 62
HEMSLÖJDSVÄGEN 20
MÅRDVÄGEN 47
GUSTAV III:S VÄG 5
MOSSKROKEN 13
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar