Gällande plan

Diarienr
2004-15720

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-01-24

Fastighetsbeteckning

SÖDERMALM 2:1
SÖDERMALM 3:3
SÖDERMALM 3:1
SÖDERMALM 2:8
SÖDERMALM 3:2
PLANKAN 24
Visa fler

Adress för fastigheter

HORNSGATAN 132A
RINGVÄGEN 15
RINGVÄGEN 8A
RINGVÄGEN 8B
RINGVÄGEN 8C
RINGVÄGEN 16A
FOLKSKOLEGATAN 11A
FOLKSKOLEGATAN 15A
FOLKSKOLEGATAN 15B
BORGARGATAN 5
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar